Λεωφορεία & Μεταφορές

ΚΟΖΑΝΗ-ΑΙΑΝΗ

5:50 π.μ.

7:45 π.μ.

9:45 π.μ.

12:45 μ.μ.

14:30 μ.μ.

21:00 μ.μ.

ΑΙΑΝΗ-ΚΟΖΑΝΗ

6:55 π.μ.

8:15 π.μ.

10:15 π.μ.

13:30 μ.μ.

15:00 μ.μ.

17:00 μ.μ.

21:30 μ.μ.

ΚΟΖΑΝΗ-ΣΕΡΒΙΑ

6:20 π.μ.

7:35 π.μ.

8:15 π.μ.

9:00 π.μ.

9:45 π.μ.

11:10 π.μ.

12:15 μ.μ.

14:00 μ.μ.

15:00 μ.μ.

16:00 μ.μ.

17:45 μ.μ.

20:05 μ.μ.

20:45 μ.μ.

21:45 μ.μ.

ΣΕΡΒΙΑ-ΚΟΖΑΝΗ

6:30 π.μ.

7:30 π.μ.

8:00 π.μ.

8:30 π.μ.

9:10 π.μ.

10:00 π.μ.

11:00 π.μ.

12:00 μ.μ.

13:30 μ.μ.

15:15 μ.μ.

16:15 μ.μ.

19:00 μ.μ.

21:10 μ.μ.

ΚΟΖΑΝΗ-ΒΕΛΒΕΝΤΟ

6:20 π.μ.

8:15 π.μ.

9:45 π.μ

12:15 μ.μ.

14:15 μ.μ.

16:00 μ.μ.

17:45 μ.μ.

20:45 μ.μ.

ΒΕΛΒΕΝΤΟ – ΚΟΖΑΝΗ

7:20 π.μ.

9:00 π.μ.

10:45 π.μ.

13:15 μ.μ.

16:45 μ.μ.

18:45 μ.μ.