Στην Άνω Κώμη

Η περιοχή του χωριού κατοικείται από τα χρόνια του Καίσαρος Αυγούστου.

Υπήρχε οικισμός κατά την αρχαία εποχή όπως μαρτυρούν τα άφθονα αρχαιολογικά ευρήματα.Ήδη ο Πάν.Λιούφης διατυπώνει στην ιστορία του την γνώμη ότι στην τοποθεσία <<Προφήτης Ηλίας>> της Άνω Κώμης υπήρχε ναός του Διόνυσου.

Την άποψη του αυτή τη στηρίζει στα σχετικά ευρήματα.Δύο μαρμάρινα αγάλματα μικρά,ένα ορειχάλκινων αγγείων,κτλ..

Σπόνδυλος μαρμάρου βρέθηκε το 1831 και είχε την επιγραφή:

CENTOG ΠΕ

ΤΡΩΝΙΟΥ ΔΙΟ

NYGΩ ΚΑΤΩΝΑΡ

Ρομβοειδής πλάκα βρέθηκε το 1858 στην οικία Δ.Σιώμου Ντότσιου και είχε την επιγραφή:

ΛΟ

ΓΙΚΗ

ΔΙΟ

NYGΩ

ΕΥΧΗ

Πλάκα διαστάσεων 0,56Χ0,43Χ0,23 η οποία μοιάζει με βάθρο γυναικείου αγάλματος με την κατωτέρω επιγραφή,της οποίας έλλειπε ο πρώτος στίχος και μισός απο τον δεύτερο:

ΒΕΡΟΣΑ ΟΥΤΕΝΩ

ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΚΑΤΑ ΔΙΑΘΗΚΗΝ

ΔΙΟΝΥΣW ΔΗΝΑΡΙΩΝ Φ.ΓΑΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΖWΣΙΜΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ

ΑΝΕΘΗΚΕ Φ.ΕΤΟΣ Π.Φ.Ρ.ΣΕΒΑΣΤΟΥ 

ΤΟΥ ΚΑΙ R.Φ.Α.C. ΑΡΤΕΜΙCIOY

Ο Πάν.Λιούφης ερμηνεύει και χρονολογεί την επιγραφή,ως εξής:

<<ΓΑΪΟΣ ΤΙΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ ΑΤΕΚΝΟΣ ΤΟΝ ΔΟΥΛΩΝ ΑΥΤΟΥ

ΖΩΣΙΜΟ ΔΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΠΟΙΗΣΑΤΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΝ,ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΡΩΜΑΙΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΑ Ο Δ’ΕΠΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΖΩΣΙΜΟΣ

,ΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΛΑΒΕ(ΓΑΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ)

ΑΝΕΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

ΔΙΟΝΥΣΟ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΤΗΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΠΟΘΑΝΟΥΣΗΣ

Ο ΔΕ ΑΝΔΡΙΑΣ ΕΓΕΝΕΤΟ 500 ΔΗΝΑΡΙΩΝ,ΕΤΟΥΣ 80 ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ

ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΓΑΙΟΥ QUINTC ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ>>.

Το βάθρο αυτό βρέθηκε στα ερείπια του ναού προφήτη Ηλία αλλά και αργότερα μέχρι και σήμερα βρέθηκαν νομίσματα της βυζαντινής περιόδου και αντικείμενα που πολλά από αυτά φυλάσσονται στο Δημοτικό Σχολείο.

Όλα τα παραπάνω μαρτυρούν την ύπαρξη οικισμού που πρέπει να είχε σχέση με την αρχαία πόλη Αιανή.