Στην Αιανή

ΑΙΑΝΗ,ΠΟΛΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Αιανή Βρίσκεται 20χλμ. Νότια της Κοζάνης.Στην αρχαιότητα ανήκε στο βασίλειο της Ελιμειώτιδας,το οποίο μαζί με τα υπόλοιπα ελληνικά βασίλεια (Τυμφαίος,Ορεστίδας,Λυγκηστίδας,Εορδαίας,Πελαγονίας,Δερριόπου)αποτελούσαν την Άνω Μακεδονία των αρχαίων.Σύμφωνα με τον ιδρυτικό μύθο που διέσωσε ο Στέφανος Βυζάντιος η Αιανή,<<πόλις Μακεδονίας>>,κτίστηκε από τον Αίανο,γιο του Ελύμου και ιδρυτή της Ελίμειας ή Ελιμιώτιδας.Η ύπαρξη της πόλης της Αιανής βεβαιώνεται από δύο επιγραφικές μαρτυρίες.

Η συστηματική ανασκαφή,που άρχισε το 1983,έφερε στο φώς σημαντικά αρχιτεκτονικά λείψανα της πόλης,συστάδες τάφων και οργανωμένα νεκροταφεία,που χρονολογούνται από τα προϊστορικά ως τα υστεροελληνιστικά χρόνια.Τα νέα αυτά ευρήματα είναι αποκαλύπτικά τόσο για την προϊστορία της Άνω Μακεδονίας όσο και την ακμή της στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια(6ος και 5ος αι.π.χ.),ενώ παράλληλα επιβεβαιώνουν ότι πολύ πρώιμα η Αιανή κατέλαβε θέση πρωτεύουσας στο κράτος των Είμιωτών.

Στα προϊστορικα χρόνια η Αιανή υπήρξε αξιόλογο κέντρο παραγωγής της λεγόμενης αμαυρόχρωμης κεραμεικής,η καταγωγή της οποίας ανάγεται σε μεσοελλαδικά (1900 – 1600 π.χ.)πρότυπα της νότιας Ελλάδας.Φορείς της θεωρούνται τα βορειοδυτικά ελληνικά φύλα,στα οποία ανήκαν και οι Μακεδόνες,οι οποίοι,σύμφωνα με τον ηρόδοτο,μετέβησαν από την Πίνδο στη Δρυοπίδα και την Πέλοπόννησο,όπου ονομάστηκαν Δωριείς.Παράλληλα,η αφθονία μυκήναϊκών ευρημάτων από την περιοχή(νεκροταφεία,ειδώλιο,γραμμική γραφή κτλ.)καθιστουν ολοένα και πιθανότερη την εγκατάσταση Μυκηναίων στην Άνω Μακεδονία.       

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *