Ιερός Ναός Ταξίαρχου Μιχαήλ

Σε απόσταση 200 μέτρων νοτιοανατολικά της Αγίας Τριάδος και αριστερά του δρόμου,που οδηγεί στον Αλιάκμονα,βρίσκεται χτισμένος ο ναός του Αρχιστράτιγου μιχαήλ,γνωστός στον λαό της περιοχής ως <<Άϊ Ταξιάρχης>>.Είναι ρυθμού βασιλικής με εσωτερικές διαστάσεις 7,65Χ3,15μ.Στην δυτική πλευρά του έχει προστεθεί νάρθηκας μήκους 5,15μ. και πλάτους 3,80μ.Ο νάρθηκας αυτός είναι πολύ μεταγενέστερος του κύριου ναού.

Η αρχική τοιχοδομία του ναού είναι αρκετά επιμελημένη,καθώς και το εσωτερικό του καλύπτεται από τοιχογραφίες,οι οποίες διατηρούνται σε καλή κατάσταση παρά τη φθορά που έχει υποστεί μέρος των τοιχών από την πολυκαιρία και τα νερά των βροχών.

Οι τοίχοι του νάρθηκα δεν έχουν τοιχογραφίες,εκτός από μία που υπάρχει δεξιά της εισόδου προς τον κυρίως ναό και παριστάνει τον πύρινο ποταμό.

Στο εσωτερικό του κυρίως ναού και επάνω ακριβώς από την είσοδο,υπάρχει η κτητορική επιγραφή,η οποία μεταγραφόμενη αναφέρει τα εξής:

ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΚΑΙ ΑΝΙΣΤΟΡΗΘΗ Ο ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ

ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΕ

ΚΟΠΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΟΧΘΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΥ ΑΡΧ(ΟΝ)ΤΟΣ ΚΥΡ

ΣΤΟΛΗ ΑΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥ(Μ)ΒΙΟΥ ΑΥΤΟΥ:ΕΤΕΛΕΙΩΘΗ ΕΝ

Μ(Η)ΝΙ ΙΟΥΛΙΩ ΚΗ,ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΩ,ΕΤ(ΟΥΣ)ΕΠΤΑ-

ΚΙΣ ΧΙΛΙΟΣΤΟΥ “ΖΝΖ”

ΙΝ(ΔΙΚΤΙΩΝ)ΟΣ Ζ’

Η επιγραφή αυτή αποδυκνύει,ότι η αποπεράτωση του ναού έγινε 28 Ιουλίου 1549.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *