Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος

Ανατολικά και σε απόσταση 200 μέτρων από την “Ραχοπούλα” είναι ο λόφος του Αγίου Ιωάννη Πρόδρομου, “ο Άϊ Πρόδρομος”,όπως κοινώς λέγεται.

Βραχώδεις και γυμνός από βλάστηση παραμένει και σήμερα,παρά τις προσπάθειες που γίναν παλιότερα για την αναδάσωση του.Στην κορυφή του λόφου είναι χτισμένος ο ομώνυμος ναός.Το αρχικό κτήριο ανήκει χρονολογικά στον 16ο αιώνα.Κατά το 1960 έγινε ανακαίνηση με την φροντίδα του τότε επίτροπου Δημήτριου Γαλάνη.Στον ναό αυτό είναι τοποθετημένο το επιτύβιο της <<ΑΔΙΣΤΑΣ>>.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *