Νερόμυλος Λευκοπηγής

Χωριό: Λευκοπηγή
Χώρα: Ελλάδα
Περιφέρεια: Δυτική Μακεδονία
Δήμος: Κοζάνης


Λευκοπηγή ένας επίγειος παράδεισος με έντονο το υγρό στοιχείο. Η πλούσια ιδιαίτερη ομορφιά της με τα πλατάνια, τις πολλές φυσικές πηγές το νερόμυλο και το ρέμα <<Μάνα>>.
Ο Νερόμυλος της Λευκοπηγής είναι ο μοναδικός μύλος που διασώζεται από τους άλλοτε δέκα μύλους του οικισμού. Η αξιοποίηση και η επανάχρηση του κυρίως ως χώρου εκπαίδευσης, με δράσεις που θα προσελκύσουν επισκέπτες και θα αξιοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής, θα καλύψει ένα κοινωνικό έλλειμμα – καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχης χρήσης χώροι στον οικισμό – και ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Το έργο φιλοδοξεί να αποκαταστήσει τον προβιομηχανικό του χαρακτήρα και παράλληλα, να αξιοποιήσει τις πολυδιάστατες δυνατότητες που προσφέρει η επαναλειτουργία του αλευρόμυλου ως παραδοσιακού αλεστικού μηχανισμού.

ΚΑΙΛΙΑΣ & ΚΑΣΤΡΙ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ
Στην Λευκοπηγή στη θέση «Καϊλιάς», που βρίσκεται περίπου τέσσερα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του χωριού, σώζονται υπολείμματα αρχαίου φρουρίου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πιθανώς και στους υστερορωμαϊκούς χρόνους.
Επίσης ίχνη φρουρίου έχουν βρεθεί στην θέση Καστρί.
Η Λευκοπηγή είναι χωριό του δήμου Κοζάνης είναι παλαιός οικισμός όπως μαρτυρούν και ευρήματα των δύο προϊστορικών φρουρίων.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *