Μνημείο και σκηταριό

Στο λόφο Χιλίων Δέντρων του χωριού μας σώζεται ένα μνημείο παλαιοχριστιανικής τρίκοχης βασιλικής και χρονολογείται στον 5ο αιώνα μ.Χ., στην εποχή δηλαδή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Το μνημείο χαρακτηρίζεται από τον πλούσιο ψηφιδωτό διάκοσμο με παραστάσεις ζώων, πουλιών και γεωμετρικών σχημάτων. Οι πλούσιες παραστάσεις οι χρωματικοί συνδυασμοί και η τεχνική των καλλιτεχνών, εντυπωσιάζουν.Το μνημείο σώζεται σχεδόν μόνο σε κάτοψη και είναι επισκέψιμο.

Δέος προκαλεί το σκηταριό που βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του σημερινού ναού. Η παράδοση αναφέρει ότι στους βυζαντινούς χρόνους, εδώ σκήτεψε η τοπική Αγία Παρασκευή.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *