Κάστρο Ροδιανής

Γεωγραφική τοποθεσία
Η Ροδιανή είναι χωριό της Κοζάνης σε υψόμετρο 680 μέτρα.
Η Ροδιανή βρίσκεται στους βορειοανατολικούς πρόποδες του όρους Βούρινος (ή Μπούρινος) σε απόσταση 15 χλμ. Ν.-ΝΔ. από την Κοζάνη.
Το παλιό όνομα του χωριού, από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, ήταν Ραδουβίστα.

Το Κάστρο της Ροδιανής βρίσκεται Βορειοανατολικά από τη Ροδιανή Κοζάνης.
Στην θέση Στρατίνα που καθορίζεται από τις συντεταγμένες 40.214681, 21.723391.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *